Wat doet jouw bewindvoerder?

Direct meer inzicht in bewindvoering?

Bewind.info biedt enorm veel informatie en praktische informatie
Aanmelden!

Blijf op de hoogte!

Alle actualiteiten rondom bewindvoering vind je bij bewind.info
Nieuws en actualiteit

Cliënten

U staat onder bewind of wilt iemand onder bewind (laten) stellen. Het is dan belangrijk om te weten wat een bewindvoerder is en welke taken deze heeft.

Wat is een bewindvoerder?

Bewind (of beschermingsbewind) is in het leven geroepen om mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen te beschermen. Gehandicapten, mensen met dementie of Alzheimer of verslaafden, maar ook mensen met problematische schulden kunnen onder bewind gesteld worden. Een bewindvoerder is iemand die het vermogen beheert van degene die onder beschermingsbewind staat. De kantonrechter benoemt deze bewindvoerder. Dat kan iemand uit de familie zijn, maar ook iemand anders of een stichting. De bewindvoerder beschermt en behartigt de financiële belangen van de betrokkene om zo misbruik van zijn of haar situatie te voorkomen.

Naast bewindvoering, zijn er nog budgetbeheer en mentorschap. Budgetbeheer zorgt er net als bewindvoering voor dat mensen niet (verder) financieel in de problemen raken, met dit verschil dat bewindvoering door de kantonrechter wordt opgelegd en budgetbeheer vrijwillig kan worden aangevraagd. Mentorschap gaat over het nemen van beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene en niet over zijn financiële situatie.

Wat doet een bewindvoerder?

Wanneer iemand onder bewind staat, mag hij niet meer zelf beslissen over zijn goederen en vermogen. Hij is echter wel handelingsbekwaam. Hij kan bijvoorbeeld – zonder toestemming van de bewindvoerder of kantonrechter – een testament maken. Een huis verkopen mag dan weer niet. De bewindvoerder beslist namelijk over alles wat met geld te maken heeft. Hij stelt een budgetplan op en kijkt wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de persoon in kwestie, maar kan soms leiden tot minder populaire maatregelen. Uiteindelijk beslist de bewindvoerder.

De taak van de bewindvoerder is om beslissingen te nemen over het geld en de goederen van de persoon die onder bewind staat. De bewindvoerder maakt een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen, een zogenoemde boedelbeschrijving. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt hij naar de kantonrechter. Vaste lasten (huur, gas, water, licht en ziektekosten) vallen onder de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder. Hij dient deze te betalen. Van wat er overblijft, stelt hij de hoogte van het leefgeld vast. Dit is het bedrag waarvan de onderbewindgestelde persoon kan leven, maar ook rekeningen moet betalen, zoals de ziektekostenverzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de bewindvoerder om het geld goed te beheren.