Wijziging in het formulier machtigingsverzoek

18 juli 2023

In het formulier werd onder de kop ‘kopen/verkopen’ weergegeven, dat bij verkoop van een woning altijd een taxatierapport of WOZ-beschikking moest worden meegezonden. Gebleken is dat veel kantonrechters de toezending van enkel een WOZ-beschikking onvoldoende vinden en voor de beoordeling van het verzoek vrijwel altijd een waardeverklaring nodig hebben. Om die reden is in het formulier de ‘WOZ-beschikking’ vervangen door ‘waardeverklaring’.

Het gewijzigde formulier is vanaf heden te vinden op rechtspraak.nl.

Ga terug naar het overzicht